Gửi tin nhắn
Nhà > các sản phẩm > Westinghouse ovation

Westinghouse ovation

Hình ảnhPhần #Mô tảnhà sản xuấtSở hữuRFQ
Mô-đun rụng trứng Emerson Westinghouse WH5-2FF 1X00416H01 Mô-đun cung cấp năng lượng rụng trứng

Mô-đun rụng trứng Emerson Westinghouse WH5-2FF 1X00416H01 Mô-đun cung cấp năng lượng rụng trứng

Quản lý quá trình rụng trứng Westinghouse Hoa Kỳ 1X00024H01 WH1-2FF

Quản lý quá trình rụng trứng Westinghouse Hoa Kỳ 1X00024H01 WH1-2FF

Mô-đun kỹ thuật số Westinghouse ovation 5X00241G01 Bộ xử lý Đóng gói mới

Mô-đun kỹ thuật số Westinghouse ovation 5X00241G01 Bộ xử lý Đóng gói mới

5X00226G01 ​​Mô-đun giao diện I / O Ovation Westinghouse 100% Nguyên bản trong kho

5X00226G01 ​​Mô-đun giao diện I / O Ovation Westinghouse 100% Nguyên bản trong kho

Hệ thống Dcs rụng trứng 32 kênh 24 Vdc 5x00225g01 Cơ sở Asslr Assy

Hệ thống Dcs rụng trứng 32 kênh 24 Vdc 5x00225g01 Cơ sở Asslr Assy

60 VDC tải mô-đun ovation Westinghouse 5A26304G02 Module

60 VDC tải mô-đun ovation Westinghouse 5A26304G02 Module

13 Bits Đầu vào tương tự Westinghouse ovation 4D33900G19 Với 16 kênh kỹ thuật số

13 Bits Đầu vào tương tự Westinghouse ovation 4D33900G19 Với 16 kênh kỹ thuật số

1C31206G01 Cơ sở đính kèm của Westinghouse

1C31206G01 Cơ sở đính kèm của Westinghouse

Tốc độ cao Đầu vào Westinghouse ovation 1C31150G01 Xung nguồn chung

Tốc độ cao Đầu vào Westinghouse ovation 1C31150G01 Xung nguồn chung

1C31147G01 Westinghouse 5 12 và 24 48V Xung tốc độ trung bình

1C31147G01 Westinghouse 5 12 và 24 48V Xung tốc độ trung bình

Westinghouse ovation 3A99160G02 Cung cấp nhanh với đóng gói tốt 3A99160G02

Westinghouse ovation 3A99160G02 Cung cấp nhanh với đóng gói tốt 3A99160G02

Westinghouse ovation 1X00102H01 Bảng phân phối điện MagneTek WH1-PDM

Westinghouse ovation 1X00102H01 Bảng phân phối điện MagneTek WH1-PDM

Westinghouse ovation 3A99168G01 Mới đến với giá tốt nhất 3A99168G01

Westinghouse ovation 3A99168G01 Mới đến với giá tốt nhất 3A99168G01

Westinghouse ovation 2840A21G01 Thẻ QAO 2840A21G01 Mới trong kho gốc

Westinghouse ovation 2840A21G01 Thẻ QAO 2840A21G01 Mới trong kho gốc

Westinghouse ovation 4256A84G01 Thẻ QID Westinghouse 4256A84G01

Westinghouse ovation 4256A84G01 Thẻ QID Westinghouse 4256A84G01

Westinghouse ovation 7381A73G01 Thẻ QSS 7381A73G01 Mới trong kho gốc

Westinghouse ovation 7381A73G01 Thẻ QSS 7381A73G01 Mới trong kho gốc

Westinghouse ovation 7379A31G05 Thẻ QAW 7379A31G05 Nhiều cổ phiếu với giá tốt

Westinghouse ovation 7379A31G05 Thẻ QAW 7379A31G05 Nhiều cổ phiếu với giá tốt

Westinghouse ovation 1C31110G01 Đầu vào kỹ thuật số / đầu vào kỹ thuật số (PM) 1C31110G01

Westinghouse ovation 1C31110G01 Đầu vào kỹ thuật số / đầu vào kỹ thuật số (PM) 1C31110G01

Westinghouse ovation 5X00622G01 ovation 16 Kênh RTD Đầu vào EMOD 5X00622G01

Westinghouse ovation 5X00622G01 ovation 16 Kênh RTD Đầu vào EMOD 5X00622G01

Westinghouse ovation 5X00419G02 ETHERNET Module điều khiển liên kết 5X00419G02

Westinghouse ovation 5X00419G02 ETHERNET Module điều khiển liên kết 5X00419G02

Westinghouse ovation 5X00357G02 Module điện tử đầu vào kỹ thuật số 5X00357G02

Westinghouse ovation 5X00357G02 Module điện tử đầu vào kỹ thuật số 5X00357G02

Westinghouse ovation 3A99162G01 Thẻ đầu ra kỹ thuật số QBO 3A99162G01

Westinghouse ovation 3A99162G01 Thẻ đầu ra kỹ thuật số QBO 3A99162G01

Westinghouse ovation 1C31181G01 Master 1C31181G01 Bảo hành gốc mới

Westinghouse ovation 1C31181G01 Master 1C31181G01 Bảo hành gốc mới

Westinghouse ovation 3A99166G0 TÂY BAN PC

Westinghouse ovation 3A99166G0 TÂY BAN PC

Westinghouse ovation 4256A64G02 Thẻ QAX 4256A64G02 Bảo hành một năm

Westinghouse ovation 4256A64G02 Thẻ QAX 4256A64G02 Bảo hành một năm

Westinghouse ovation 5X00070G01 Mô-đun đầu vào tương tự 4-20mA

Westinghouse ovation 5X00070G01 Mô-đun đầu vào tương tự 4-20mA

Mô-đun đầu ra rơle Westinghouse 1C31219G01

Mô-đun đầu ra rơle Westinghouse 1C31219G01

Westinghouse ovation 1B30035H01 Cơ sở chấm dứt I / O 1B30035H01 với giá tốt nhất

Westinghouse ovation 1B30035H01 Cơ sở chấm dứt I / O 1B30035H01 với giá tốt nhất

Westinghouse ovation 1C31122G01 Đầu ra kỹ thuật số (EM) 1C31122G01 Mới đến với giá tốt nhất

Westinghouse ovation 1C31122G01 Đầu ra kỹ thuật số (EM) 1C31122G01 Mới đến với giá tốt nhất

Westinghouse ovation 1C31174G03 0-20mA Giao diện vòng lặp (EM) 1C31174G03

Westinghouse ovation 1C31174G03 0-20mA Giao diện vòng lặp (EM) 1C31174G03

Westinghouse ovation 5X00226G03 MODULE ASSY CTLR I / O GIAO DỊCH GIAO DỊCH W / BLOCK

Westinghouse ovation 5X00226G03 MODULE ASSY CTLR I / O GIAO DỊCH GIAO DỊCH W / BLOCK

Westinghouse ovation 1C31199G03 Module điều khiển điện tử Servo 1C31199G03

Westinghouse ovation 1C31199G03 Module điều khiển điện tử Servo 1C31199G03

Westinghouse ovation 5X00241G02 OCR 400 mô-đun điện tử 128MB 5X00241G02

Westinghouse ovation 5X00241G02 OCR 400 mô-đun điện tử 128MB 5X00241G02

Westinghouse ovation 5X00300G01 EMOD lắp ráp Profibus 5X00300G01

Westinghouse ovation 5X00300G01 EMOD lắp ráp Profibus 5X00300G01

Westinghouse ovation 1C31233G04 SOE 48VDC On-Board E-Mod 1C31233G04

Westinghouse ovation 1C31233G04 SOE 48VDC On-Board E-Mod 1C31233G04

Mô-đun giao diện Westinghouse 5X00226G02 OCR 400 I / O 5X00226G02

Mô-đun giao diện Westinghouse 5X00226G02 OCR 400 I / O 5X00226G02

Westinghouse ovation 5X00301G01 EMOD lắp ráp Foundation fieldbus 5X00301G01

Westinghouse ovation 5X00301G01 EMOD lắp ráp Foundation fieldbus 5X00301G01

Westinghouse ovation 5X00357G04 48VDC trên đầu vào thẻ tiếp xúc đầu vào kỹ thuật số tăng cường EMOD

Westinghouse ovation 5X00357G04 48VDC trên đầu vào thẻ tiếp xúc đầu vào kỹ thuật số tăng cường EMOD

Westinghouse ovation 5X00481G01 OCR1100 ĐIỀU KHIỂN 5X00481G01 trong kho

Westinghouse ovation 5X00481G01 OCR1100 ĐIỀU KHIỂN 5X00481G01 trong kho

Westinghouse ovation 5X00501G01 Đóng gói Origianl với chất lượng tốt 5X00501G01

Westinghouse ovation 5X00501G01 Đóng gói Origianl với chất lượng tốt 5X00501G01

Westinghouse ovation 1C31179G01 Master 1C31179G01 Rất nhiều cổ phiếu với giá tốt

Westinghouse ovation 1C31179G01 Master 1C31179G01 Rất nhiều cổ phiếu với giá tốt

Westinghouse ovation 1C31194G03 EMOD ASSY 1C31174G03 Rất nhiều cổ phiếu với giá tốt

Westinghouse ovation 1C31194G03 EMOD ASSY 1C31174G03 Rất nhiều cổ phiếu với giá tốt

Westinghouse ovation 3A99266G01 Bảng chuyển đổi I / O cục bộ 3A99266G01

Westinghouse ovation 3A99266G01 Bảng chuyển đổi I / O cục bộ 3A99266G01

Mô đun đầu ra tương tự Westinghouse 5X00062G01 HART 5X00062G01

Mô đun đầu ra tương tự Westinghouse 5X00062G01 HART 5X00062G01

Westinghouse ovation 5X00121G01 Đầu vào RTD 8 kênh PMOD 5X00121G01

Westinghouse ovation 5X00121G01 Đầu vào RTD 8 kênh PMOD 5X00121G01

Westinghouse ovation 1X00781H01L DIN-RAIL POWER CUNG CẤP 1X00781H01L

Westinghouse ovation 1X00781H01L DIN-RAIL POWER CUNG CẤP 1X00781H01L

Westinghouse ovation 5X00119G01 Đầu vào RTD 8 kênh EMOD 5X00119G01

Westinghouse ovation 5X00119G01 Đầu vào RTD 8 kênh EMOD 5X00119G01

Mô-đun đầu ra tương tự Westinghouse 5X00063G01 HART 5X00063G01

Mô-đun đầu ra tương tự Westinghouse 5X00063G01 HART 5X00063G01

Westinghouse ovation 1C31234G01 DI 48VDC On-Board E-Mod 1C31234G01

Westinghouse ovation 1C31234G01 DI 48VDC On-Board E-Mod 1C31234G01

Westinghouse ovation 1C31227G01 4-20mA Đầu vào tương tự PMOD 1C31227G01

Westinghouse ovation 1C31227G01 4-20mA Đầu vào tương tự PMOD 1C31227G01

1 2