Trung Quốc Phụ tùng PLC nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

Triconx DCS

Sản phẩm tốt nhất
TRICONEX Invensys 4351B

TRICONEX Invensys 4351B

Triconx DCS

Standard Invensys Triconx 3008 Kiến trúc bộ xử lý chính Tricon V9.6 và các hệ thống sau

Standard Invensys Triconx 3008 Kiến trúc bộ xử lý chính Tricon V9.6 và các hệ thống sau

Đầu ra tương tự Triconx DCS TRICONEX Invensys 3805E Sử dụng trong điều kiện tốt

Đầu ra tương tự Triconx DCS TRICONEX Invensys 3805E Sử dụng trong điều kiện tốt

Đầu ra kỹ thuật số Triconx DCS TRICONEX Invensys 3625 để kiểm soát quan trọng

Đầu ra kỹ thuật số Triconx DCS TRICONEX Invensys 3625 để kiểm soát quan trọng

UK TRICONEX Invensys 3721 HART Module giao diện đầu vào tương tự cho lĩnh vực công nghiệp

UK TRICONEX Invensys 3721 HART Module giao diện đầu vào tương tự cho lĩnh vực công nghiệp

Modbus Connection Triconx DCS TRICONEX Invensys 4119A Giao tiếp với Master và nô lệ

Modbus Connection Triconx DCS TRICONEX Invensys 4119A Giao tiếp với Master và nô lệ

Mô-đun TRICONEX gốc mới Invensys 8312 Mô-đun 230 V AC 175 watt

Mô-đun TRICONEX gốc mới Invensys 8312 Mô-đun 230 V AC 175 watt

Hiệu suất cao Cáp Triconx DCS TRICONEX Invensys 4000093-310

Hiệu suất cao Cáp Triconx DCS TRICONEX Invensys 4000093-310

Bảng kết thúc Triconx DCS TRICONEX Invensys Cáp 4000094-310 để kiểm soát quá trình

Bảng kết thúc Triconx DCS TRICONEX Invensys Cáp 4000094-310 để kiểm soát quá trình

Page 1 of 3|< 1 2 3 >|